Asociacion Plus Project

Asociacion Plus Projects 

Plus Project, Malaga / İspanya'da gençler, yetişkinler, profesyoneller ve kurumlar için uluslararası iş deneyimleri, eğitim kursları ve eğitim programları düzenleyen ve yöneten bir grup uluslararası genç tarafından kurulmuş bir dernektir. Tüm Avrupa'daki geniş ortaklık ağı ile Avrupa Erasmus + projelerinde aktif olarak yer alan bir aracı kuruluş olarak işlev görmektedir. Plus Project yurtdışında Erasmus+ proje fırsatları yaratır, bireyler ve kurumlar arasındaki başvuru süreçlerini kolaylaştırır, bireyler, gruplar ve / veya kurumlar için bireyselleştirilmiş uygun eğitim / mesleki faaliyetler düzenler, Erasmus+ katılımcılarının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak için özel proje seçenekleri sunar, Erasmus+ programı ve AB Komisyonu'nun hedefleri doğrultusunda verimli proje deneyimi edinmelerini sağlar. Organizasyonun temel amaçları; Yaygın eğitimi teşvik etmek ve Erasmus+ programı dahilinde yerli ve yabancı girişimlerin işbirliği olanaklarının gelişimini kolaylaştırmayı amaçlayan eğitim, kültürel, sosyal, bilgilendirici program ve etkinlikleri organize etmek. Yerel ve uluslararası girişimler arasında işbirliğini geliştirmek için yaygın eğitimi kullanmak. İyi uygulamaların değişimi, yaygın eğitim ve kültürel çeşitlilik ile ilgili kurslar, çalıştaylar, konferanslar, sergiler, ziyaretler, geziler ve benzeri diğer faaliyetleri organize etmek. Yurtdışında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen eğitimlere katılmalarını destekleyerek genç yaygın eğitim eğitmenleri ağı oluşturmak.

 

Farklı yerel ve uluslararası kuruluşların iyi eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bu tür faaliyetlerin sürdürülebilirliği için işbirliği amaçlı toplantılar düzenlemek. Bu amaçla, kültürel veya eğitimsel yayılım konularının yanı sıra toplantılar, eğitimler, resepsiyonlar ve benzer nitelikteki olaylar hakkında oturumlar veya konferanslar düzenlemek. Daha iyi bir toplum yaratmanın bir yolu olarak, yerel ve uluslararası girişimler aracılığıyla uluslararası gönüllülük aktivitelerini yaygınlaştırarak kültürel alışverişleri desteklemek ve farklı kültürlerden ve sosyal çevrelerden gelen insanlar arasındaki toleransı teşvik etmek. Hoşgörü ve kültürel değişim ile ilgili her türlü bilgiyi düzenlemek, yayınlamak ve yaygınlaştırmak. Eğitim, kültürel, sosyal, bilgilendirme, spor, rekreasyon programları ve aktiviteleri organize etmek. Kültürel değişimin uluslararası düzeyde yayılması için diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar planlamak. Girişimciliği ve mesleki eğitimi teşvik etmek ve bireylerin çapraz becerilerini ve yeterliliklerini geliştirerek iş olanakları ve iş yaratma konusunda yardımcı olmak. Yerel, ulusal veya yabancı benzer kurumlarla ilişkiler kurmak ve sürdürmek ve ortak hedeflere ulaşmak için eylemleri koordine etmek. Kişi ve kurumlara ihtiyaçları, hedefleri ve projeleri hakkında rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri sağlamak. Ortak Avrupa kültürümüzün çeşitliliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve ortak miras temel olan değerlerimizi paylaşmak. Genç girişimleri teşvik etmek, vatandaşları desteklemek, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek uygun bilgi, araç ve eğitimleri sağlamak.

 

 

 

Plus Project yeni bir organizasyon olmasına rağmen, birçok farklı Erasmus + programına 9 yıllık aktif katılımı, eğitim alanlarında profesyonel geçmişi ve Avrupa'ya değer katma konusunda sürekli motivasyonu olan çok kültürlü ve çok dilli personeli ile çeşitli Erasmus+ Avrupa projelerini yönetme deneyimine sahiptir. Yeni beceriler kazanma, kişisel ve mesleki gelişime yatırım yapmanın bir yolu olarak uluslararası hareketliliklerin önemine inanıyoruz. Sonuç olarak, tüm katılımcıların mesleki ve eğitim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak en iyi proje faaliyetlerini hazırlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu arka plan ve felsefe ile; Erasmus + KA101 programına uygun olarak okul eğitimi personeli için ilham verici, uygulamaya yönelik, dinamik ve yenilikçi Yapılandırılmış Öğretmen Yetiştirme Kursları düzenliyoruz. Her kurs, katılımcıların mesleki ve proje ihtiyaçları için ayrı ayrı düzenlenmektedir ve bölgelerindeki önde gelen faaliyetlerde aktif olan yerel uzman eğitmenler tarafından verilmektedir. Geniş bir eğitmen veri tabanımız var ve her biri kendi alanında uzman eğitmenlerimiz ve İspanya bağlamında eğitim konusunda öncü faaliyet ve projeler hazırlıyorlar. Her bir eğitmen, Avrupa Komisyonu'nun eğitim programlarının hedeflerine gerçek anlamda ulaşmak ve katılımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve yerel profesyonelleri Avrupalı öğretmenlerle buluşturmak için özenle seçilmektedir. Gerekli bağlantıları kurarak, Avrupalı profesyoneller ve öğretmenler için İspanyol eğitim sistemini ve proje konularının önde gelen uygulamalarını yerinde gözlemlemek için profesyonel ziyaretler düzenliyoruz. Geniş proje, dernek, üniversite, işletme, kamu ve özel kuruluş ortakları sayesinde Plus Project, projelerinin hedeflerine göre eğitim materyalleri için en uygun ve üretken profesyonel faaliyetleri sunmaktadır. Avrupa'nın dört bir yanından gelen Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerini; yiyecek içecek, mekanik, bilişim, muhasebe, okul öncesi eğitim, sağlık ve hemşirelik vb. Alanlarda staj yerleştirmelerini yapmaktayız. Ayrıca, idari prosedürleri düzenlemek ve stajları sırasında öğrencilere dil ve eğitim danışmanlığı sağlamak ve mesleki deneyimlerini en üst düzeyde tamamlamalarını sağlamak için gerekli desteği vermekteyiz.

İspanya'daki uygun işletmelerde, üniversite öğrencilerine eğitim kariyerlerine bağlı olarak (Erasmus + staj izni olan / olmayan) uluslararası staj düzenliyoruz. Her iki tarafın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ilgili şirketlere stajyer profiller sağlamak, resmi süreçleri düzenlemek ve staj sırasında rehberlik etmek. Uluslararası ortaklıklar kurmaktayız ve uluslararası ortaklıkların projelerinde aktif rol almalarını ve proje süreçlerini en verimli hale getirmelerini sağlamak için Erasmus + KA2 programı kapsamında okullar, organizasyonlar ve ajanslar arasındaki tüm lojistik, organizasyon ve iletişim görevlerini üstlenmekteyiz. Erasmus+ projelerinde aktif olarak yer alan bir ajans olarak proje hazırlamak ve organize etmek, bürokratik sorunları ve sertifikaları yönetmekteyiz. Özellikle gençler, yetişkinler ve okul personeli için Erasmus+ programları hakkında bilgilendirici faaliyetler düzenleyerek yurtdışındaki ilgili Erasmus+ fırsatları hakkında duyurular yaparak, aktif pozisyonlarını açıklayarak, vatandaşları, öğretmenleri ve gençleri Avrupa Programlarına teşvik etmek için yerel bölgede Erasmus+ fırsatlarını yayma merkezi olarak işlev görüyoruz. Olası katılımcıları seçme, oryante etme ve süreç rehberlik hizmeti sunuyoruz. Bu amaçla, çalıştaylar düzenliyor, program ve katılımlarını kolaylaştırmak için yurtdışındaki gençlik ve öğretmen gruplarına eşlik ediyoruz. AB proje yönetimi, Yaygın Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Çokkültürlülük, Göçmenlik, Girişimcilik, Eğitim Psikolojisi, Cinsiyet, Insan Hakları, Aktif Vatandaşlık, Eşitlik vb. konularda Avrupa perspektifinde çeşitli yerel ve uluslararası eğitimsel ve bilgilendirici etkinlikleri destekliyoruz.

 

Organizasyonun kuruluşu ve arkasındaki itici güç, Plus Project ekibinin üyelerinin, resmi koordinasyon ve uygulamada yer aldıkları İspanya, Türkiye ve İtalya'daki eğitim alanında çalışarak kazanılan kapsamlı deneyimlerden oluşmaktadır. Erasmus+ programı kapsamında eğitim, öğretmen eğitimi kursları, mesleki eğitim stajları ve işe yerleştirme ve gençlik programları hareketlilik projelerine katılırken, Plus Proje ekibi programların değerlendirilmesini, izlenmesini, proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasını sağlar, ayrıca teslim edilen projelerin akreditasyonu ve sertifikasyonu ile ilgilenir. Plus Project ekibi 4 dilde hizmet vermektedir - İngilizce, İspanyolca, Türkçe, İtalyanca. Bir sivil toplum organizasyonu olarak, uluslararası projeler, profesyonel ve güler yüzlü personel, güçlü ortak ağı, çok dilli ekip, güvenilir hizmet, dürüst ve anlaşılır iletişim konusundaki uzmanlığımızla her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız.

Plus Project ekibinde yer alan kilit personelin yeterlilikleri ve geçmiş deneyimleri:

Plus Project başkanı Hatice Ezgi Aktuna, Matematik Öğretmenliği mezunu olup, Türkiye'deki devlet okullarında dört yıllık öğretmenlik deneyimi vardır. (İzmir Çambel Şebnem Kardıçalı Ortaokulu, İstanbul Beyoğlu Ortaokulu). Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra, 2016 yılından bu yana Granada Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde doktora derecesini sürdürmektedir. Eğitim yıllarından bu yana uluslararası projeler ve eğitimlerde yer almıştır. Youth Action, Comenius, Erasmus+ ka1 / ka2 kapsamında 30'dan fazla Erasmus projesinde katılımcı, takım lideri, stajyer, eğitmen, olarak yer almıştır (İspanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Almanya, Estonya, Romanya, Belçika, Hollanda, Azerbaycan vb.). Çalıştığı devlet okulları için finanse edilen Comenius projelerinin proje yazarı ve koordinatörü olarak görev yapmıştır. 10 ay boyunca, İspanya / Malaga'daki bir lisede (CES Santa Maria de los Angeles) AGH gerçekleştirmiştir. Gönüllülük hizmeti süresince, kuruma ka1, ka2 AB projeleri yazmak, grup lideri olarak yurtdışındaki Erasmus projelerine katılmak, kurumdaki Erasmus programlarına rehberlik ederek, öğrencilere, öğretmenleri proje yazma ve eğitim kurslarına daha fazla katılmaları için yönlendirmek gibi sorumluluklar almıştır. Ayrıca Brüksel, Amsterdam, Madrid ve Malaga'da öğretmenlere eğitimler vererek ulusal ve uluslararası düzeyde birçok şirkette çalışmıştır; Madrid, Granada, Malaga'daki öğretmenler için profesyonel ziyaretler; Malaga'daki Ka102 / Ka103 öğrencileri ve söz konusu faaliyetler için gerekli tüm lojistik organizasyonları için işe yerleştirme düzenlenmesi vb. Plus Project için ana sorumlulukları; proje yönetimi, proje koordinasyonu, proje yaygınlaştırması, faaliyetlerin kapsamı ve sayısını, hizmet kalitesini, eğitimlerin kalitesini denetlemek ve amaç ve hedeflere uygunluğu izlemek, kurumlarla işbirliği içinde öneriler hazırlamak, bir mobilite projesinin her aşamasında doğru bir şekilde uygulanması, vb. İleri düzeyde İngilizce ve İspanyolca’ya, Türkçe anadile sahiptir. Ayrıca, hem Türkiye hem de İspanya'daki geniş okul ve üniversite bağlantıları sayesinde, Türkiye ve Avrupa'da özellikle Endülüs'teki etkinlikleri desteklemek ve yürütmek için Türkiye ve Avrupa'daki kurumlarla ilişkiler geliştirerek Plus Project’te Türk gruplarının sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

 

Carlos Canón Torrecillas, Plus Project başkan yardımcısı, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisi Yüksek Lisansı, yeni teknolojiler ve uygulamalarıyla ilgili her şey için doğuştan bir merak duymaktadır. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde EURASIA programına katılarak Erasmus+ programları konusundaki deneyimlerini genişletmiştir. Böylece, çeşitli gençlik projeleri ile AB tarafından finanse edilen çeşitli projelerin organizasyonu ve uygulanması konusunda bilgi ve beceri kazanmıştır. Kalkınma ve nitelikli faliyetler düzenlemesine yardımcı olacak özel bilgi ve becerileri sayesinde, Plus Project'teki deneyimini çevrimiçi pazarlama, iletişim, tanıtım, pazarlama, geliştirme ve uygulama alanlarına ayırmaktadır. Anadili İspanyolcadır, akıcı İngilizce konuşmaktadır.

 

Plus Project sekreteri Maria del Carmen Galli Nieto, İletişim Bilimleri mezunudur ve yıllardır kurumsal şirketlerde idari personel olarak çalışmaktadır. Mali konulardan, ödemelerden, faturalardan, ihale sözleşmelerinden, lojistik, dağıtım ve sosyal medyadan sorumludur. Ayrıca, iletişim becerileri ve İspanya'daki çalışma alanındaki geniş temasları sayesinde, öğrencileri ve İspanyol şirketlerini bir araya getirme becerisiyle Mesleki Eğitim ve Öğretim işe yerleştirmeleri ile ilgilenmektedir. Anadili İtalyanca ve İspanyolcadır, akıcı İngilizce konuşmaktadır.

 

 

 

İspanya'dayız... Projelerinize ortak olabiliriz...