EMYD

.

Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği (EMYD) olarak, toplumsal yaşama entegrasyonu hızlandırarak eğitim, sanat, kültür, kültürün tanıtımı, sağlık, turizm, bilişim, teknoloji, tarım, çevre (doğa) ve spor alanlarında etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu alanlarda; dezavantajlı, engelli, yetersiz ve marjinal insan gruplarını Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı sağlayabilecek ve böylece Türkiye'nin dünya standartlarına yetişmesine yardımcı olabilecek üretken bir çoğunluğa dönüştürmeye çalışmaktayız. Temel olarak bu tür grupların kalitesini ve standartlarını geliştirmeyi ve ülke çapında bilgiye dayalı bir toplumun bilincini artırmaya yardımcı olmayı amaçlamaktayız.

 

Amaç ve hedeflerimiz göz önüne alındığında, genellikle çocuklar ve gençler olmak üzere, fiziksel, zihinsel ve sosyal engelli, engelli ve dezavantajlı ve madde bağımlıları ve kronik hastalık sahibi bireyler de dahil olmak üzere, az temsil edilen bireyler için sosyolojik olarak bilgilendirici, yenilikçi projeler geliştirir ve uygularız.Dernek olarak, Türkiye'de ve yurtdışında sosyal sorunlara çözüm arayan şirketler ile bilgi ve deneyim alışverişi, araştırma yürütme, projeler geliştirme ve toplu olarak uygulama amacı güden projeler geliştirir ve uygularız. Beraberlik, iletişim, paylaşım, etkileşim ve toplumsal yaşama aktif katılım duygularını artırmak amacıyla bu faaliyetlere katılmak kuruluşumuzun en önemli amaçlarından biridir.

Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği

Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği (EMYD) 20.04.2012 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. 
 
Dernek Kayıt No: 06-105-036
KDV No: 3350432148
EuropeAid ID: TR-2017-BKA-0202056279
 
 

PIC: 949285845
Organization ID: E10083587

 

Özetle, sağlıklı, kendini tanıyan, huzurlu ve başarılı bir toplum için bireysel çabaları arttırmaya ve geliştirmeye ve böylece halkın refahına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, etkileşim ve toplumsal yaşama aktif katılım kuruluşumuzun en önemli amaçlarından biridir. Bunu başarmak için, vatandaşların ve toplumun diğer üyelerinin toplumsal yaşam kalitesini geliştirmeyi ve yükseltmeyi hedefleyen projeler, etkinlikler ve faaliyetlerde proje yürütücüsü veya ortağı olarak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmayı ve yaymayı hedefliyoruz. Bu faaliyetlere katılmanın, farklı gruplar ile toplumun daha iyi bütünleşmesini destekte bulunan sektörler arasındaki paylaşımı ve iletişimi artıracağına inanıyoruz.

 

Faaliyetlerimiz temel olarak ulusal ve uluslararası projelerle muhtaç çocukların, gençlerin, engellilerin ve farklı grupların yaşam koşullarını ve kalitesini iyileştirerek Türkiye'nin uluslararası entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple, Türkiye'nin küresel kalkınma düzeyindeki yerine ulaşabilmesi amacıyla toplumsal sorunların çağdaş ve uluslararası düzenlemelerle çözümüne yönelik ortak faaliyetlerde bulunuyoruz. Kuruluşun genel hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla biraraya geliyor; birlikte eğitim projeleri hazırlıyor, farklı organizasyonlarla bilgi ve deneyim alışverişinin yanı sıra eğitim seminerleri düzenliyor ve organizasyon üyelerine eğitim, sağlık, sosyal, kültürel konularla ilgili hibe projeleri konusunda danışmanlık veriyoruz.

EMYD

 

2012 yılından bu yana...

"Projelerinize ortak olabiliriz.."