SFA e.V.

 

Almanya'dayız...

Organizasyon ID E10179661

faaliyetleri ve deneyimleri nelerdir?

 

(Success for All e.V) Herkes İçin Başarı Derneği (PIC Number is 903820781) ana faaliyetlerini eğitim, öğretim, insan kaynakları ve yaşam boyu öğretim konularına yoğunlaştırmış bir sivil toplum örgütüdür. Okullar (ana sınıfları, ilkokullar, ortaokullar,), kamu yetkili makamları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gençlik girişimleri ile iş birliği yapıyoruz.

Temel hedefimiz, bahsedilen alanlarda, engellerin olmadığı bir toplumun geliştirilmesine katkıda bulunmak ve insanları başarı için bir araya getirmektir. Bu bağlamda, katılımcı faaliyetleri destekliyoruz. Eğitimlerimiz ve konferanslarımız temelde engelli bireyler, eğitim, ve bu bireylerin toplumla bütünleştirilmesi ile alakalıdır. Biz gençleri, bilgilerini, toplumsal becerilerini ve yeterliliklerini genişletmeye özendirerek, onları toplumsal dışlanma riskinden koruyoruz. Şirketimiz oldukça nitelikli, onaylanmış eğitimciler, öğremenler ve uzmanlar barındırmaktadır.

 

Herkes İçin Başarı program şu konularda çalışmaktadır:

Sosyal Beceri Eğitimleri

Kaynak/Fon

İstihdam ve Girişimcilik

Liderlik Yetenekleri

Ön Teklif/Teklif Yazımı ve Proje Yönetimi

Kurumlardaki Stratejik Planlamalar

STK Liderleri ve Öğretmenleri İçin Kişisel ve Kurumsal Gelişim

STK’lardaki Gönüllülk Hizmetinin Geliştrilmesi

Toplumsal Ağ Oluşturma

STK’lar için Savunma Yönetimi

Web sitemiz: www.sfa-germany.org

Herkes İçin Başarı programı çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, ebeveynlerin, eğitim enstitülerinin, profesonellerin, okullar ve okuldaki eğitmenlerin kendilerini geliştirmeleri ve özgüven kazanmaları için eğitimler hazırlar. Bu sayede, “üç yaşından yüz üç yaşına kadar herkes için” sloganıyla bu bireylerin mutlu ve başarılı olmalarına yardım eder.

 

 

Bu teklifle ilgili faaliyetler:

Çocukların, gençlerin, engelli bireylerin, göçmenlerin, kadınların ve yaşlı bireylerin güçlendirilmesi,

Toplumsal yaşama entegrasyonu hızlandırarak eğitim, sanat, kültür, kültür tanıtımı, insan hakları, çocuk hakları, engelli hakları, sağlık, turizm, bilişim, teknoloji, tarım, çevre (doğa) ve spor alanlarında etkinlikler organize etmek. Sağlıklı, bilinçli, huzurlu ve başarılı bir toplum için bireysel çabayı artırmak ve geliştirmek.

Özellikle fiziksel, mental, ruhsal ve sosyal açıdan engelli göçmenler, çocuklar ve gençler; dezavantajlı, sorunlu ve işitme engelli bireyler; yaşlı bireyler, kadınlar, göçmenler, kronik hastalık grupları, ve her türlü gereksinim grupları için sosyolojik, yenilikçi ve alternatif projeler üretmek ve uygulamak.

Bilgi ve deneyim alışverişi yapmak, araştırma yapmak, toplumsal sorunlara çözüm arayan şirketlerle iş birliği yaparak projeler üretmek ve projeleri uygulamak.

Proje operatorü veya proje katılımcısı olarak bilgi paylaşmak, toplumsal yaşama katılımı artıran etkinlikler ve aktiviteler düzenlemek.

Toplumsal hayattaki birlikteliğin, paylaşımın ve etkileşimin artması için bu etkinliklere katılımı sağlamak en önemli amaçlarımızdan birisidir.

İnsan hakları, engelli hakları, çocuk hakları ve kadın hakları üzerine çalışmak.

 

 

Succesfor All e.V