......

Uluslararası Gençlik Dayanışması Derneği

UGDD

ULUSLARARASI GENÇLİK DAYANIŞMA DERNEĞİ 2014 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Temel amacı, gençlerin becerilerini geliştirmek için programlar tasarlamak, yeteneklerini keşfetmek ve onlara eylem ve sorumluluk almayı öğretmektir. Gençlere 21. yüzyılın büyük liderleri olabilmeleri ve zihinlerini ve bedenlerini harekete geçirmeleri için uygun araçlar ve motivasyon sağlamak istiyoruz. Değişen bir dünyaya uyum sağlamak ve bütünleşmek, lider ve koordinatör olmak, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için yaygın eğitim yoluyla gençleri desteklemek istiyoruz. Gençleri, kendilerine meydan okumaları ve değerli deneyimler kazanmaları adına harekete geçmeleri için yönlendirmeye çalışıyoruz.

Biz esas olarak açık hava etkinliklerine ve deneyimsel öğrenmeye odaklanıyoruz. Bu nedenle gençleri getiriyoruz ve çeşitlilik ve takip edilecek yollarla dolu gönüllülük dünyasında, bir maceranın heyecanını tadarak onlara gelişme fırsatları sunuyoruz.

Kuruluşumuz için önemli bir unsur bilgiyi unutulmaz bir deneyime dönüştüren yaygın eğitimdir. Kuruluşumuz gençlere rehberlik eder ve toplumun aktif bir aktörü olmalarına, değerleri yeniden değerlendirmelerine ve örgün eğitim çerçevesinde geliştirilenlerden başka gerekli beceri ve yeterlilikleri geliştirmelerine yardımcı olur.

Çalışmamız 5 temel değere dayanmaktadır:

- birlikte daha iyidir (tüm sektörlerle işbirliği, kültürlerarası değişim)

- mentörlük kültürünün gelişmesi (mentör olun, mentörlük isteyin, yardım isteyin)

- ulaşılabilir olun (teşvik edin, yaygınlaştırın, açık fikirli olun)

- sorumlu ve özgün olun (düşüncelerinizi, kelimelerinizi ve eylemlerinizi senkronize edin)

- daha iyi bir insan olmak için kendinize meydan okuyun (öğrenin, öğretin, yardım edin, eğitin, egzersiz yapın)

 

Kuruluşun ana hedef grubu 17 ila 30 yaşları arasındaki gençlerdir. Kaynaştırma stratejisi ve kuruluşun öncelikleri uyarınca, programlarımızın özel odağı daha az fırsata sahip genç insanlardır.

 

Kuruluşun düzenli faaliyetleri, kuruluşun stratejisinin 2 temel başlığı altında uygulanır: (1) Eğitim Projeleri (2) Sosyal Proje (3) Kültürel Projeler ve alt sınırlar: (1) Aktivizm ve Gençlik Katılımı (2) Genç Girişimciliği ve Sosyal Girişimcilik.

 

Kuruluşumuz Erasmus +, Yerel ve Ulusal Hibeler ve Şehir Eşleştirme projeleri kapsamında projeler geliştiriyor ve uyguluyor. Dernek, çeşitli programlar ve faaliyetler uygulayarak yerel özyönetim, kamu kurumları (kütüphane, tiyatro, gençlik merkezi), yerel esnaf ve sanatkârlar odası, sosyal bakım merkezi, üniversiteler ve okullar gibi yerel paydaşların desteğini aldı.

 

ULUSLARARASI GENÇLİK DAYANIŞMA DERNEĞİ Erasmus + programı dâhilinde uluslararası projelerin uygulanmasında deneyimlidir. Dernek, uluslararası alanda yapılan kapsamlı çalışmalar sayesinde, örgütsel içerik yönetimi, lojistik, takip, yayma konularında beceri kazanmıştır. Derneğimiz gençlik projeleri için videolar, ses kayıtları ve materyaller ürettiğimiz ve tasarladığımız bir MEDYA stüdyosuna sahiptir.

Planlama, proje ortaklarının rol ve sorumluluklarının belirlenmesi, toplantılar, hazırlık, lojistik, ilgili tüm ortaklar arasındaki iletişim, proje çizelgelerinin düzenlenmesi, projelerin tanıtımı ve internet sayfalarımız aracılığıyla ve daha iyi görünürlük için yerel gençlere yönelik bilgilendirme oturumları düzenleyerek sonuçların yaygınlaştırılması faaliyetleriyle gençlik değişimi ve eğitim kurslarının tüm aşamalarında aktif olarak yer aldık.

 

 

Faaliyetlerimiz:

 

1. Eğitim projeleri

- gençler arasında toplumda daha iyi bir değişim için liderlik eğitimleri

- gençlik çalışmaları alanında eğiticilerin eğitimi

- proje yönetimi okulları

- gençlik çalışma kampları

-şehir eşleştirme ortaklıkları

 

2. Sosyal projeler

- sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyecek projeler

- insan hakları sınırlamalarına karşı destek kampanyaları

- ekolojik olaylar, enerji verimliliği ve tasarruflar

- medya okur-yazarlığı

- gençlerin katılımı

 

3. Kültürel projeler

- yabancı dil konuşma kulüpleri

- film toplulukları

- edebiyat akşamları

- sanat sergileri

- sanat kampı

 

Bu projedeki rolümüz, yerel gençleri dâhil etme çabasına değecek bir maceranın nasıl yapılacağı konusundaki deneyimi masaya getirmek olacaktır. Sürdürülebilirlik, takip ve ekibin önemi, yerel topluluk, duygular, ekip oluşturma faaliyetleri ve daha pek çok şey gibi önemli unsurlar olmadan, bir fikrin veya bazı faaliyetlerin unutulmaz bir deneyim olmayacağını bilmek çok önemlidir.

 

Bu proje uygulamasına ilişkin deneyimler ve sorumluluklarımız:

 

- Lojistik planlama ve yönetimi

- Ortaklar ve başvuru sahibi kuruluş ile iletişim

- Projenin tanıtımı

- Başvuruya göre uygun katılımcıların seçimi

- Hazırlık faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması (yola çıkmadan önce)

- Katılımcıların ve seyahat planlarının hazırlanması

- İdari prosedürlerin ve tüm teknik ve örgütsel yönlerin yönetimi

- Katılımcı akışlarının yönetimi

- Konaklama ve yerel transferlerle ilişkinin yönetimi

- İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması

- Takip faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması

- Sonuçların yaygınlaştırılması ve daha iyi görünürlük için çalışılması.

- Sonuçların Eşler Arası yöntemiyle çarpılması

 

Ekibimizin katıldığı projeler:

- Kitle iletişim araçları ve iletişim ile ilgili Eğitim Kursu

- Gençlik çalışmaları faaliyetlerinde yaygın eğitim için Eğitim Kursu

- Dışlanmış topluluklara gençlik katılımı için Gençlik Değişimi

 

Ankara ve Ereğli Belediyesi ile birlikte medya kampanyalarında insanların farkındalığını artırmak için ‘Town Twinning’ projesini hayata geçirdik.

UGDD

2005 yılından bu yana